Karsan Soğutma
0264 281 74 35                           
karsan@karsansogutma.com

Teknik Bilgiler

CHILLER

Chiller cihazları, endüstriyel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçhizat ve ekipmanların soğutulmasında kullanılan ve bu alan da dünya standardını oluşturan bir soğutucu ünitedir. Chiller cihazları; kondenser ünitelerinin yapısına göre“hava soğutmalı” ve “su soğutmalı” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hava soğutmalı chiller cihazları; bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş kondenser ünitelerinde, yüksek sıcaklığa sahip soğutucu gazın ısısını, ortam havası vasıtasıyla düşürürken, su soğutmalı chiller cihazlarında bu görev shell&tube yapıdaki eşanjörler vasıtası ile yerine getirilmektedir. Her iki chiller tipi de oldukça sık kullanım alanına sahip olmakla birlikte, kullanılacak bölgenin ve yapılacak işin özelliklerine göre tercih edilme durumları değişmektedir.
Endüstriyel Soğutma gruplarının işletim ve değişim maliyetlerinin yüksek olmaları yanında, arızalandıkları andaki zaman ve üretim kaybından doğan maliyetler de oldukça yüksektir. Bu nedenle; Chiller cihazlarının bakımlarının düzenli olarak yaptırılması gerekli ve önemlidir.
Kullandığınız cihazların teknik hizmetinin ve bakımının sağlıklı yapılabilmesi, yeterli yedek parça, malzeme stok’u ve iş gücünün, sadece hizmet yükümlülüğü içine girilecek kuruluşlar için planlanabileceği tabiidir.
Bakım anlaşmasına bağlı olmayan makina ve teçhizatın teknik hizmetleri için bir taahhüde girilemeyeceği müşterilerimizin de takdir edeceği bir husustur.
Chiller gruplarının işletim ve değişim maliyetlerinin yüksek olmaları yanında, arızalandıkları andaki zaman ve üretim kaybından doğan maliyetler de oldukça yüksektir. Bu nedenle periyodik koruyucu bakım mutlaka yaptırılmalıdır.
Periyodik koruyucu bakım; cihazın ömrünü uzatır, sistemin arıza riskini, onarım masraflarını ve enerji sarfiyatını azaltır.
Bu sebeple soğutma sistemlerinizin sorunsuz, kesintisiz çalışması ve daha hızlı, kaliteli hizmet verebilmek için yıllık bakım sözleşmesi yapılmasını öneriyoruz. Sözleşme ile deneyimli mühendis ve kalifiye personelimizle sistemlerinizin periyodik koruyucu bakımı yapılarak, cihaz ve sistemlerinizin her zaman efektif çalışmaları sağlanmış olacaktır.

KLİMA

Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını soğutan, nemini alan, isteğe bağlı olarak ısıtan toz ve partikülleri filtre eden cihazlardır. Klimalar, konutlardan araçlara, işyerlerinden eğitim mekanlarına kadar tüm alanlarda kullanılmaktadırlar.Günümüzde sadece soğutma yapmak amacı ile kullanılmayan genel olarak bakıldığında ortamın iklimlendirilmesini sağlayan araçlardır.
(Coefficient of performance=performans katsayısı) ve EER (energy efficiency ratio=enerji tasarrufu oranı) klimaların ısıtma ve soğutmadaki etkilerini tarif eder. Bir ünitenin üretimi için gereken elektrik girişine oranla bir ünitenin sağladığı ısıtma ve soğutma orantısını gösterirler. Böylece eğer bir klima 1kW'lık bir elektrik girişinden 5kW'lık ısı elde ederse COP değeri 5.0'dır. Benzer bir şekilde eğer bir klima eğer bir klima 1kW'lık bir elektrik girişinden 5kW'lık soğutma elde ederse EER değeri de 5.0'dır. COP ve EER ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar çok enerji tasarrufu sağlar.
Yaşadığımız ortamlardaki soluduğumuz havanın temiz olup olmadığına ne kadar önem veriyoruz.
Soluduğumuz havanın kalitesi sağlığımızı ne derecede etkiliyor.Oldukça önemli sorulardır.
Biz farkında olmadan havada bulunan bazı zararlı kimyasal maddeler çok çesitli bakteriler,virüsler
ve diğer mikroorganizmalar kapalı ortam havasını kirletiyor. Göremediğimiz polenleri, tozları, sigara dumanını farkında olmadan soluyoruz.
Dış ortamdaki havanın kirliliği, endüstriyel kirlilik, baca gazları, eksoz gazları kapalı ortamında
havasının kalitesini etkilemektedir.Dış havanın temizliği ve kalitesi standartlara uygun olması gereklidir.
Dış Ortamdaki hava kapalı ortamlarda da kullanılmaktadır.
Dış ortam hava kirliliğinin şehirlerimizde korkunç değer artışlarını zaman zaman duymaktayız.
Ayrıca kapalı ortamlarda havalandırmaların sınıflandırması ve standartları ülkemizde henüz pek bilinmemektedir.
Sağlığımız için yapılan bilimsel araştırmalarda solunum yolu hastalıklarında artışlar görülmektedir Yetişkinlerde ve çocuklarımızda görülen astım hastalığının solunan kirli hava kalitesinden kaynaklandığı doktorlar tarafından saptanmıştır.
Kapalı alanlardaki hava temizliği ve havanın kalitesi önemlidir. Kullanılan ve solunan havanın, havalandırmaların standartlara uygun hale getirilmesi lazımdır. Havalandırmaların bakımları ve temizliği periyodik olarak yapılmalıdır.
Gele olarak cihazların üzerindeki filtre sistemi birbirlerine çok benzer içeriktedirler .
Bu yüzden bakım ve hijyen şartların oluşumu markadan çok daha önemlidir. Özellikle kanallı cihazların içine müdahale edilemediğinden bakteri oluşumu ve hastalık riski çok daha fazladır.
TAM VERİM VE PERFORMANSTA ÇALIŞAN KLİMALARIN BİR MİKTAR DA OLSA ORTAM HAVASINDAKİ SAĞLIĞA ZARARLI MİKRO ORGANİZMALARI , UÇUŞAN TOZ PARÇACIKLARINI TUTMA ÖZELLİĞİ VARDIR .
KLİMA SİSTEMLERİNDE NE TÜR FİLTRELER KULLANILMAKTADIR ?
Filtrenin fiziksel dokusuna göre kalından inceye doğru sıralamamı gerekirse , çeşitleri ;
1- ELYAF FLİTRELER: ÇOK KABA UÇIŞAN TOZLARI TUTMAKTA
2- TORBA FLİTRELER: HEPAYI KORUYUCUDUR .
3- KARBON FLİTRELER: KOKU VE DUMAN TUTUCUDUR
4- ELEKTRİKLİ ELEKTROSTATİK FLİTRELER : METAL PLAKALI FİLTREDİR .
5- HEPA: % 85 PARTİKÜL VE ÜSTÜNDE

HEPA : Bu filtre standardı A.B.D.menşeli IEST standardtları ile belirlenmektedir. Bu ölçümlerde aerosollerin fotometre ve tanecik çapı hesaplarına göre belirlenirler. A-B-C-D-E olup 5 katogoride adlandırılırlar. Partikül çekirdek büyüklüğü 0.3 mikrondur. Akciğerlerimize kadar girebilen çok küçük partiküller 10 µm. nin altındaki partiküllerdir ve solunum sisteminde birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilirler. (1 µm. = 0.001 milimetre) H10 , H11, H12, H13, H14 ( ortalama penetrasyon ( yakalayamadığı ) tane sayısı binde 5 tir. )
ULPA : F standardı ile adlandırılır, partikül çekirdek büyüklüğü 0.1-0.2 mikrondur, verimliliği ise %99.999 - 99.9995 – 99.9999 olarak ölçülmüştür. ( U15 , U16 ,U17. )
HASTANELER , AMELİYATHANELER , YOĞUN BAKIM ÜNİTLERİ –STERİL ALANLARDA , YANIK TEDAVİ ODALARI , İLAÇ SEKTÖRÜ , LABRATUARLAR ,
Günümüzde Gerçek Bir Hava Temizliği Oranı Nedir?
HKİ ( hava kalite eindeksi ) , 0-500 aralığında düzenlenmiş bir skala olarak düşünülebilir. HKİ değeri yükseldikçe hava kirliliğinin yükseldiği ve sağlık riskinin de arttığı düşünülmelidir. Örneğin; HKİ değerinin 50 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu ve toplum sağlığını etkileyebilecek riskin çok az olduğunu gösterir. Buna karşılık, 300'ün üzerindeki HKİ değeri ise, hava kalitesinin kötü ve dolayısıyla sağlık riskinin yüksek olduğunu gösterir.HKİ değerinin 100 olması, genellikle ulusal hava kalitesi standardına karşılık gelir. 100'ün altındaki indeks değeri, genel olarak iyi bir durumun göstergesidir. HKİ değeri 100'ü aştığında, hava kalitesinin sağlıksız olduğu düşünülür.
Kombi bakımınızı senede en az 1 kez muhakkak yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

* Yüksek gaz tüketim faturaları ödememiş olursunuz ve işletme giderlerinizde ciddi düşmeler olacaktır.
* Kombi bakımı demek iyi bir performans ve sorunsuz bir kış sezonu geçirmek demektir.
* Cihazın , tesisatın ve peteklerin ömrü uzar, kötü sürprizlerle karşı karşıya gelmezsiniz .
* Bakımı yapılan kombinin yıl boyunca arızalanma olasılığı ve masrafı bakımı yapılmamış kombiye göre çok daha azdır.
* Olası bir gaz kaçağı ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Klimanıza bakım neden gerekli;

* Sağlığınız için,
* Konforunuzu sağlamanız ve korumanız için,
* Birçok hastalıktan korunmanız için,
* Kötü koku, polen ve bakterilerden arınmış temiz bir hava solumanız için,
* Klimanızın ömrünü uzatmak için,
* Hiç ummadığınız ve ihtiyacınız olduğu bir anda devre dışı kalmaması için,
* Enerji tasarrufu sağlamak için,
1. Soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Böyle yaparak daha hızlı serinlik elde edemezsiniz. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin. Bu sıcaklık genellikle Türkiye koşullarında 24-26 C'lerdedir. Düşürdüğünüz her bir derece, elektrik tüketimini %10 arttıracaktır. Üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın.
2. Nemli günlerde nem alma modunda çalıştırın.
3. Çok sıcak günlerde perde, jakuzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
4. İç ünitesinin hava giriş çıkışının perde, mobilya vb. ile kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalıdır, mümkünse binanın daha gölgeli tarafına takılmalıdır.
5. Amacı dışında, örneğin kurutma, yiyecek ısıtma/soğutma için, kullanmayınız.
6. Filtreleri kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla temizlenmesi ve yetkili servisler tarafından periyodik bakım yapılması cihazınızın ömrünü arttıracaktır.
7. Zamanlayıcı ev boşken otomatik olarak kapanmasını ve sizin geldiğiniz saatte çalışarak evin serinlemesini sağlar.
8. Eksik yalıtımlı eski bir binada iseniz yalıtımı güncel şartlara uyacak şekilde iyileştirin.

HAVA KURUTUCULAR

Hava kurutucuları,sistemdeki nemli havanın kurutulmasını sağlayan cihazdır. Her kompresör mutlaka havanın bir miktar nemini sisteme gönderir. Bu sorun sıcak havalarda veya kompresör kafasının iyi soğutulmadığı zaman ortaya çıkar. Sistemdeki nemi en aza indirmek için basınçlı hava kurutucuları kullanılır.

SOĞUK HAVA DEPOSU

Soğuk hava depoları tüm gıdaların, kimyasal ve medikal ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasına imkan veren, demonte panellerden oluşan prefabrik yapılardır. Yüksek dansite poliüretan ile yalıtılmış soğuk hava odası panelleri sayesinde minimum ısı ve enerji kaybıyla ürünlerin uzun süre korunması sağlanır.